• Club van Vijftig

  De Club van Vijftig is opgericht in maart 1990. De doelstelling van de Club van Vijftig is: “Het publieksvriendelijker maken van de kantine en het sportcomplex van de v.v. Omlandia”. Elk lid van de Club van Vijftig betaalt elk kalenderjaar 50 Euro.

  De privileges zijn:

  • Gratis donateurkaart, d.w.z. vrije toegang tot de thuiswedstrijden van de v.v. Omlandia.
  • Bijwonen jaarlijkse feestavond in de kantine. En altijd medewerking van artiesten uit het Noorden.

  De afgelopen 20 jaar heeft de Club van Vijftig o.a. het volgende kunnen realiseren:

  • Meubilair in de kantine
  • Terrasstoelen en -tafels
  • Scorebord
  • Geluidsinstallatie kantine en velden
  • Kleurentelevisie
  • Verfraaiing kantine
  • Beamer
  • Projectiescherm

  Lid worden van de Club van Vijftig?
  Lid worden kan door 50 Euro over te maken op bankrekeningnummer: NL30 RABO 0306 3091 22 t.n.v. Club van Vijftig v.v. Omlandia. Aanmelden als lid kan bij het bestuur van de v.v. Omlandia, bij het bestuur van de Club van Vijftig of stuur een mail naar  clubvan50@vvomlandia.nl.

  Bestuur
  Het bestuur van de Club van Vijftig bestaat uit:

  Peter Bleeker (Voorzitter)
  Peter Pierie (Secretaris)
  Cees Hospers (Penningmeester)