• Informatie

  Contributie en betalingen

  De contributie wordt na voordracht van de penningmeester door de ledenvergadering jaarlijks vastgesteld. Het streven is om de contributie zo laag als mogelijk te houden om de drempel voor een ieder, om te kunnen sporten zo laag mogelijk te houden. De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso.

  Aanmelden nieuw lidmaatschap

  Het aanmelden moet via het online inschrijfformulier.

  Naar aanleiding van de aanmelding zal er contact opgenomen worden door een coördinator, hij/zij neemt met je door wat de volgende stappen zullen zijn en in welk elftal er gevoetbald of getraind kan worden. Er geldt een proefperiode van 1 maand indien je binnen een maand na aanmelding je weer afmeld zal er geen contributie in rekening gebracht worden.

  Indien je volledig nieuw bij Omlandia bent zal er tevens contact worden gelegd voor een introductieronde op het complex.

  Het aanmelden als lid is niet vrijblijvend wij kennen de verplichting voor de ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en voor spelers van 18 jaar en ouder om tevens vrijwilliger te zijn bij de vereniging.

  Bij het aanmelden vind je een lijst met vrijwilligerstaken indien je geen voorkeur invult wordt je automatisch ingedeeld om 2x per jaar in de kantine te staan.

  Afmelden lidmaatschap

  Afmelden van uw lidmaatschap doet u uitsluitend en uiterlijk vóór 15 mei bij de ledenadministratie. Dit kan online via deze site en tevens wordt u een paar korte vragen voorgelegd met betrekking tot de reden van de opzegging. U ontvangt altijd een automatische e-mail bevestiging van uw opzegging. Zonder deze bevestiging bent u lid van onze vereniging en bent u contributie verschuldigd.

  Vrijwilliger worden bij v.v. Omlandia

  De club v.v. Omlandia is een voetbalvereniging die volledig draait op vrijwilligers. Door deze fantastische inzet en hulp van velen zijn wij in staat om de contributie zeer laag te houden. Voetballen is een goedkope sport, voor slechts enkele tientjes per jaar kan uw kind al meevoetballen. Naast het actief beoefenen van de voetbalsport zijn we daarom altijd op zoek naar versterking van onze vrijwilligersgroep. Vele handen maken immers licht werk! Er is altijd wel iets wat u aanspreekt, informeer eens naar de mogelijkheden, maar blijf niet langs de lijn staan!