• Normen en Waarden

  Iedereen kent ze wel, vervelende situaties waarbij het voetbalplezier verknald wordt door kritiek of zelfs schelden op een scheidsrechter, schreeuwende toeschouwers langs de lijn, onnodig grof spel van de spelers, mensen die overal hun rommel neergooien of respectloos gedrag van spelers en toeschouwers.

  Voor het behouden of zelfs vergroten van plezier in voetbal is het belangrijk dat we bepaalde regels afspreken en ons daar allemaal aan houden. Respectvol omgaan met elkaar moet daarbij de basis zijn waar alles op rust. Dit vraagt om duidelijke normen en waarden.

  Onze vereniging heeft normen een waarden opgesteld die hierbij kunnen helpen.

  Het bestuur en de technische commissies dragen de normen en waarden actief uit. Ook alle leden van vv Omlandia hebben een belangrijke voorbeeldfunctie om deze normen en waarden uit te dragen.

  ALGEMENE REGELS
  Onze vereniging vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn. Wat zijn onze uitgangspunten?

  • Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.
  • Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
  • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
  • We gedragen ons (altijd) sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
  • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter en de assistenten, ook als deze fouten maken.
  • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
  • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
  • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

  OVERIGE GEDRAGSREGELS
  Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor:

  • Accommodatie
  • Sporters
  • Ouders/verzorgers/ toeschouwers
  • Trainers/leiders

  ACCOMMODATIE

  1. Richt geen vernielingen aan (bijv. kleedkamers, materialen, andermans eigendom)
  2. Ontvreemd geen materialen van de club of andermans spullen. Nodig dit ook niet uit door waardevolle spullen achter te laten in een kleedkamer of op een veld.
  3. Wees zuinig op de door de club of sponsor ter beschikking gestelde materialen (bijvoorbeeld kleedkamer, kleding, ballen, goaltjes, velden)
  4. Maak alleen gebruik van de aangewezen velden.
  5. Als doelen/doeltjes verplaatst moeten worden, verschuif deze dan niet over het kunstgras. Dat kan daar echt niet tegen! Til ze daarom samen met anderen naar een andere plaats.
  6. Het is niet toegestaan voor zowel leden als niet-leden het sportcomplex te betreden buiten openingstijden, met uitzondering van sleutelhouders.
  7. Laat een sportcomplex, zowel bij thuis- als uitwedstrijden (kleedkamers, kantine, velden, parkeerplaats) altijd netjes achter.
  8. Het is niet toegestaan om alcoholische drank te nuttigen op en rond de velden.
  9. Glaswerk (bijvoorbeeld glazen en flesjes) is alleen toegestaan in het clubgebouw en binnen de omheining van het terras. Daarbuiten dient men gebruik te maken van plastic bekers.
  10. Op het gehele sportcomplex geldt een rookverbod.
  11. Het is op het gehele sportcomplex niet toegestaan om soft- en of harddrugs te gebruiken.
  12. Leden en niet-leden dienen zich bij het verlaten van de kantine ten volle bewust te zijn van de eventuele gevolgen als gevolg van het gebruik van alcoholische drank.

  SPORTERS

  1. Begroet de tegenstander en scheidsrechter voor de wedstrijd en bedank elkaar na de wedstrijd.
  2. Zorg ervoor dat je voetbaltenue in orde is, zodat we er als team verzorgd en netjes uitzien. Shirt netjes in je broek, kousen omhoog. Draag de ter beschikking gestelde kleding alleen in wedstrijdverband.
  3. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, zowel bij trainingen als wedstrijden.
  4. In verband met de veiligheid voor jezelf en je tegenstander mogen er geen sieraden en brillen worden gedragen. Sportbrillen mogen wel worden gedragen. Als sieraden niet kunnen worden verwijderd, moeten deze zijn afgeplakt.
  5. Accepteer de beslissingen van de (assistent)-scheidsrechter, trainer of leider.
  6. Gedraag je sportief in en buiten het veld. Gebruik dus geen verbaal en/ of fysiek geweld.
  7. Toon respect voor elkaar en voor je tegenstander. Discrimineer en provoceer dus niet.
  8. Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!
  9. Spreek elkaar aan op de normen en waarden.

  OUDER(S) / VERZORGER(S)/ TOESCHOUWERS

  1. Accepteer de beslissingen van de (assistent)-scheidsrechter, trainer of leider.
  2. Uit geen commentaar op de scheidrechter, tegenstanders of hun supporters.
  3. Blijf achter de hekken / reclameborden c.q. buiten de lijnen tijdens een wedstrijd.
  4. Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten mogelijk te maken.
  5. Het wordt op prijs gesteld een bijdrage te leveren aan vrijwilligerswerk voor de club. De club kan niet voortbestaan zonder vrijwilligers.
  6. Spreek elkaar aan op normen en waarden en accepteer het als een ander u aanspreekt op uw gedrag indien u zelf uw emoties even niet onder controle hebt.

  TRAINERS / LEID(ST)ERS

  1. Je bent als trainer/ leider van Omlandia een ambassadeur van de vereniging. Vertegenwoordig onze vereniging dan ook op een waardige manier, zowel bij uit als thuiswedstrijden
  2. Maak altijd contact met de leider/coach van de tegenstander. Bij thuiswedstrijden zorg je voor een correcte ontvangst en bij uitwedstrijden meldt je je bij de tegenstander.
  3. Stimuleer spelers op positieve wijze en let daarbij op je woorden. Geef zelf het goede voorbeeld en gebruik zelf nooit verbaal en/of fysiek geweld.
  4. Accepteer besluiten van de (assistent)-scheidsrechter, ondersteun de (assistent)- scheidsrechter en grijp tijdig in als bij je spelers emoties hoog oplopen. Ga geen discussies aan.
  5. Spreek spelers en ouder(s)/ verzorger(s) aan op normen en waarden. Neem zo nodig maatregelen.
  6. Stimuleer spelers tot deelname aan activiteiten en evenementen.
  7. Geen alcohol gebruiken en niet roken voor en tijdens het trainen en tijdens de wedstrijd van een team.
  8. Wangedrag of andere problemen worden gerapporteerd aan het Bestuur.
  9. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouder(s)/verzorger(s) ingelicht.
  10. Trainer / leid(st)er is verantwoordelijk voor het materiaal (kleding, ballen, waterzak, pionnen, hesjes, hoedjes, doelen, resp. het verplaatsen van doelen)

  SANCTIES
  Indien een lid van Omlandia zich niet houdt aan hetgeen hierboven staat dan behoudt het Bestuur zich het recht voor om desbetreffend lid te sanctioneren. Hierbij kan worden gedacht aan een (tijdelijke) uitsluiting van activiteiten binnen Omlandia zoals het spelen van wedstrijden, maar ook het royeren van het lid.