• Contributie

  Seizoen 2020-2021

  Hierbij het nieuwe contributieoverzicht voor het komend seizoen. Vanwege de coronacrisis, en daardoor het kortere seizoen 2019-2020, is voor de spelende leden gekozen om de contributies voor het komend seizoen niet aan te passen.

  Een en ander is vastgesteld op de ALV van dinsdag 7 juli jl.

  De gang van zaken voor het komend seizoen qua contributie-inning wordt iets gewijzigd. Dit zou vorig seizoen in eerste instantie al gebeuren, maar de voorbereiding kost iets meer tijd dan destijds ingeschat.

  • De contributie per lid en het openstaand bedrag wordt via een te downloaden KNVB-app van Sportlink straks voor elk lid inzichtelijker. De ledenadministrateur, Richard Brondijk, neemt deze taak straks op zich. Hoe het exact in zijn werk gaat, zal bij de opstart worden verteld.
  • In principe is automatische incasso nu voor alle leden noodzakelijk om de taken van de administratie te verlichten en de nieuwe opzet hopelijk met een succesvolle start te beginnen.
  • De automatische incasso zal gedaan worden in 4 termijnen (was 3) voor jaarbedragen groter dan EUR 70.
  • Planning automatische incasso: september-november-januari en maart.
  • De basis-contributie is dus niet verhoogd! Natuurlijk gaat de contributie wel omhoog voor de jeugdspelers, die in een hogere categorie terecht komen.
  • De categorie-indeling van de speler is gemakshalve rechtgetrokken met de indeling van de speler voor de KNVB in het nieuwe seizoen.

  Hieronder de tarieven.