• Contributie

  Seizoen 2022-2023

  Na goedkeuring op de ALV van 29 augustus jl. vindt u hierbij het nieuwe contributieoverzicht voor het komend seizoen.

  Voor de spelende leden zijn de contributies met gemiddeld 5% verhoogd.

  De contributie per lid en het openstaand bedrag is via een te downloaden KNVB-app van Sportlink straks voor elk lid inzichtelijk of zou inzichtelijk moeten zijn.

  • De automatische incasso zal gedaan worden in 4 termijnen voor jaarbedragen groter dan EUR 70.
  • Voor bedragen kleiner dan EUR 70 op jaarbasis zal de incasso plaatsvinden bij de 1e run.
  • Planning automatische incasso (telkens tegen maandeinde): september-november-januari en maart.
  • Natuurlijk gaat de contributie extra omhoog voor de jeugdspelers, die in een hogere leeftijdscategorie terecht komen.

  Hieronder de tarieven.