• Beste ouders en spelers,

  Het einde van dit seizoen is in zicht. De laatste ronde van de Regiocup op zaterdag 26 juni is tevens het einde van dit 'corona' seizoen. Een seizoen waarin er bijna alleen maar getraind is en onderling wedstrijden zijn gespeeld, met gelukkig nog een toetje in de vorm van de Regiocup. Kortom, een seizoen om snel te vergeten. Hopelijk kunnen we volgend seizoen weer normaal genieten van het mooie spelletje, met publiek langs de lijn en wedstrijden tegen andere clubs.

  Proces teamindeling

  Sinds januari is de Jeugd Technische Commissie (JTC) in samenwerking met onze Hoofd Jeugdopleidingen (HJO’s) bezig geweest met de indeling voor komend seizoen. Hieronder staat kort beschreven hoe dat proces in zijn werk gaat.

  In Maart wordt een eerste opzet gemaakt voor volgend seizoen. In April wordt geïnventariseerd via de trainers/leiders welke spelers gaan stoppen. En dat waren er dit seizoen helaas een heleboel (rond de 25). Sinds de eerste opzet in Maart zijn twijfel gevallen nadrukkelijk gevolgd door meerdere personen. Halverwege Mei wordt de indeling door de JTC en HJO’s vastgesteld. Kort daarna wordt de indeling besproken met trainers/leiders en uiteindelijk wordt de indeling rond 15 juni via de website bekend gemaakt aan de ouders en spelers.

  Uitgangspunten teamindeling

  Bij het maken van de teamindeling wordt van onderstaande uitgegaan.

  Binnen Omlandia proberen we iedereen op zijn of haar eigen niveau te laten voetballen. Voor de één ligt de nadruk op presteren en voor de ander op het spelplezier. Omlandia gaat ervan uit dat het voor iedereen het leukst is als hij of zij met spelers en tegenstanders van het zelfde niveau kan voetballen. Dit uitgangspunt is dan ook richtinggevend voor de teamindeling.

  Bij het maken van de teamindeling gelden de volgende regels of afspraken:

  • Een selectieteam is het 1e team van de leeftijdscategorie van JO9 t/m JO19. In JO7 en JO8 werken wij niet met selectieteams.
  • In beginsel bestaat het selectieteam uit de beste spelers van die leeftijdscategorie.
  • Bij de indeling van de overige teams is ‘hetzelfde niveau’ richtinggevend.
  • De Hoofd Jeugdopleiding(en) en de Jeugd Technische Coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het samenstellen van de teams.
  • Jeugd Technische Coördinatoren, die vaak ook zelf trainer zijn, beslissen niet over hun eigen kinderen of team.
  • Trainers en leiders kunnen bij het samenstellen van de teams om advies worden gevraagd.
  • Meisjes voetballen zoveel en zo lang als mogelijk samen met de jongens.
  • JO7 heeft idealiter 6 spelers. JO8, JO9 en JO10 hebben idealiter 8 spelers. JO11 heeft idealiter 10 spelers. Vanaf JO13 hebben teams idealiter 14 spelers.
  • De indeling van de teams wordt vastgesteld door de Jeugd Technische Commissie (JTC).
  • Na de definitieve teamindeling wordt er in beginsel niet meer geschoven, ook niet bij nieuwe inschrijvingen.

  Teamindeling 2021-2022

  De teamindeling 2021-2022 is hier te bekijken.

  Vragen en op- of aanmerkingen

  Vragen en op- of aanmerkingen kunnen per mail gesteld worden aan de JTC. Je kan een mail sturen aan jeugd@vvomlandia.nl. 

   

  Met vriendelijke groet,

  Jeugd Technische Commissie

  Mart van Sleen (jo15 tm j019)
  Wilco Slump (jo11 tm jo13)
  Rense Jan Joldersma (welpen tm jo10)
  Arjan Tammenga (Hoofd Jeugdopleidingen)
  Jaap Bosch (Hoofd Jeugdopleidingen)
  Remo Krol (Vz JTC en Voetbalzaken)