• Vanaf het seizoen 2024 – 2025 wordt bij de Groningse sportverenigingen de ‘Groningse norm’ ingevoerd. Alle clubs in de gemeente Groningen moeten dan preventieve maatregelen hebben genomen om ongewenst of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en hierover beleid hebben geformuleerd. Sociale veiligheid is geen vrijblijvendheid, maar een plicht in Groningen. Er wordt van ons als vereniging verwacht dat wij ons gaan houden aan deze Groningse norm en dat wij onze vrijwilligersorganisatie voorbereiden op de in dit kader meegegeven voorwaarden. Eén van die voorwaarden is het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Dit mag een lid van de vereniging zijn, maar het mag ook iemand van buitenaf zijn.

    Een goede VCP kan goed luisteren, is empathisch en benaderbaar, kan goed doorvragen en beschikt over een overzicht van de mogelijkheden die een sporter, trainer of bestuurslid kan doorlopen om grensoverschrijdend gedrag te stoppen. Je wordt hierbij geholpen door de vereniging en Sport 050.

    Heb je interesse om Omlandia te helpen in de rol van VCP, meld je dan bij een van de bestuursleden, of stuur een mail naar secretaris@vvomlandia.nl.

    Het bestuur.