• Wij, de vrijwilligers en bestuur van vv Omlandia willen heel graag dat iedereen welkom kan zijn om een balletje te trappen op ons kunstgrasveld. Ook buiten de trainingen en wedstrijden om. Wij hebben daarom met de Gemeente Groningen afgesproken dat het toegangshek naar het kunstgrasveld open staat. Het clubgebouw en de overige velden zijn gesloten en niet toegankelijk.

  De laatste tijd worden wij als bestuur van vv Omlandia vanuit de Gemeente, de omwonenden en onze leden geconfronteerd met signalen omtrent diverse soorten van overlast.

  Enerzijds vinden onze gewaardeerde vrijwilligers helaas bijna dagelijks lege blikjes, chipszakken of flesjes op ons sportpark welke ook prima opgeruimd of mee naar huis genomen hadden kunnen worden.

  Anderzijds vinden er ook vernielingen plaats aan hekken, dugouts en tribune en zelfs brandgaten in ons kunstgrasveld. Wij treffen daarnaast ook zaken als glas, vuurwerk en plekken van braaksel aan op onze hoofdtribune.

  Wij weten inmiddels dat er verschillende groepjes jeugd zich ongeoorloofd bevinden op onze hoofdtribune en rond ons clubgebouw tijdens de late avonduren. Vaak blijft het bij “gezellig” samenzijn, maar soms gaat het dus gepaard met overlast voor omwonenden. Er zijn ook inmiddels diverse leden en niet-leden aangesproken, maar wij weten niet wie verantwoordelijk is voor de (geluids-)overlast en vernielingen.

  De maat is vol vanuit de betrokken vrijwilligers die iedere keer weer hun best doen om ons sportpark netjes te houden.

  Ook vanuit de Gemeente Groningen is aangegeven dat zij er klaar mee zijn om telkens weer zaken te moeten repareren en de wijkagent zal strenger gaan optreden richting diegene die overlast veroorzaken.

  Daarom:
  Als bestuur van vv Omlandia willen wij iedereen die gebruik maakt van ons sportpark buiten trainingstijd verzoeken om alleen op veld 2 te komen en de eigen rotzooi op te ruimen zodat iedereen kan blijven genieten van de mogelijkheid om te voetballen. Een paar afspraken:

  • Voetballen en samenzijn op veld 2 mag
  • Houd je aan de gelden regels omtrent Covid-19
  • Blijf weg rondom ons clubgebouw, hoofdtribune en andere velden.
  • Als je alleen komt om te rotzooien, blijf thuis!
  • Neem geen alcohol mee

  Het laatste wat wij zouden willen is dat door het gedrag van een kleine groep het sportpark wordt gesloten voor diegene die zich wel kunnen gedragen.

  Wij rekenen op jullie medewerking!

  Bestuur vv Omlandia