• Jaarlijks worden de jubilarissen gehuldigd tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). Leden die 25 of 40 jaar lid zijn worden dan in het zonnetje gezet.

    Tijdens de ALV van afgelopen maandag werden Henk Groenbroek, Arend van Wijngeeren, Rob van Sleen en Marcel de Boer gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap. Mets Elgersma werd gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap.

    Op de foto van links naar rechts: Henk Groenbroek, Arend van Wijngeeren en Mets Elgersma. Rob van Sleen en Marcel de Boer ontbreken op de foto.