• Harry Buist
  7 augustus 1943 – 2 juni 2024

  Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Harry Buist.

  Harry had een grote staat van dienst als erelid van V.V. Omlandia. Hij heeft zich jarenlang met ongekende energie en enthousiasme ingezet voor de vereniging, onder meer als secretaris en penningmeester. Daar hebben we enorm respect voor en we zijn Harry enorm dankbaar voor zijn inzet en toewijding.

  Wij verliezen in Harry een clubicoon van niet te schatten waarde!
  Wij wensen zijn naaste Familie, vrienden en anderen véél sterkte om het verlies van Harry een plekje te geven.

  Vanwege deze gebeurtenis ter nagedachtenis aan Harry, zal onze Omlandia-vlag halfstok hangen.

  Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Harry in ‘ Het Buurhoes ’ op zaterdag 8 juni a.s. tussen 10.30 uur en 12.00 uur.