• Beste Omlandianen,

  Voor velen van ons is dit seizoen mede door de gevolgen van corona niet gelopen zoals dat wij hadden gehoopt. Trainingen die voortdurend moesten worden geschrapt, wedstrijden die niet gespeeld konden worden en eigenlijk ook het feit dat je je keer op keer weer moest aanpassen aan de situatie. Niet dat we daar te beroerd voor waren, maar het vergde vaak een boel energie. Niet alleen onze voetballende leden hadden hier last van; ook onze vrijwilligers moesten zich constant flexibel opstellen. Mijn eerste dank gaat dan ook uit naar al die vrijwilligers, die telkens weer voor iedereen hebben klaargestaan met een glimlach. En vergeet niet dat dat niet altijd even makkelijk was. Hoewel ik mij niet meer verbaas over de tomeloze inspanningen van onze vrijwilligers, moet ik zeggen dat het mij elke keer wel goed doet om te zien. Het maakt mij op die momenten extra trots om Omlandiaan te zijn.

  Maar bij dat dankwoord blijft het niet, want ik wil ook al onze leden, zowel spelend als niet-spelend, bedanken. Jullie bleven ons namelijk trouw in een tijd waarin de bal vaker niet rolde dan wel en dat zegt veel over jullie clubhart. Ik heb met veel leden gesproken en zien spelen, en mocht zelfs even getuige zijn van de training van JO19-1, die vanwege de coronamaatregelen ‘s ochtends om 5:15 van start ging. En zo kan ik nog wel een paar voorbeelden geven van mooie momenten in het afgelopen voetbaljaar, die - ondanks alle gebreken - toch de nodige glans hebben gegeven. Bovendien mochten enkele Omlandia-teams al een periodekampioenschap vieren.

  Ik wil vanaf deze plek ook de gemeente Groningen bedanken. Zij hebben ons het afgelopen jaar goed ondersteund met het omgaan met alle coronamaatregelen en de flexibiliteit om actief te mogen zijn op onze velden, die gemeenlijk eigendom zijn. Ook kunnen wij via deze weg laten weten dat de gesprekken over veldenhuur’ en kleedkamers goed verlopen en snel tot een einde zullen komen. Zonder hierop voorbereid te zijn geweest, lijkt het ons op dit moment mee te vallen met de gemeentelijke verhoging die eraan komt met het oog op de veldenhuur. Het totaalpakket dat ons in eerste instantie werd aangekondigd valt dus positiever uit dan aanvankelijk gedacht.

   Als je bezig bent om mensen te bedanken, is het vaak de kunst om niemand te vergeten. Daarom ook nog even een compliment aan de ouders, opa’s, oma’s ooms en tantes van onze leden, ofwel iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dat onze jongste jeugd gebracht en gehaald werd van en naar trainingen en wedstrijden. Ook wij als vereniging waren niet blij met de coronamaatregelen die we kregen opgelegd, maar toch hielden we ons eraan. Nooit kregen we van bezoekers een wanklank te horen en daar zijn we erg blij mee. We moeten het immers met elkaar doen, en dan is het fijn als er in oplossingen wordt gedacht en niet in problemen.

   Ik hoop dat iedereen die Omlandia een warm hart toedraagt, ondanks de beperkingen die er momenteel zijn, het jaar goed kan afsluiten. Juist in deze tijd van het jaar, waarin je elkaar veelal opzoekt en gezelligheid wilt delen, wordt dat min of meer afgeraden om te doen. Dat is niet altijd goed even makkelijk, dus daarom wil ik iedereen verzoeken om de komende tijd goed op anderen in je omgeving te letten. Een kleine vorm van waardering kan voor iemand die zich eenzaam voelt vaak al een wereld van verschil betekenen. Er komen betere tijden aan, dat durf ik via deze weg wel te zeggen. En uiteraard zien we elkaar dan weer op of langs de velden van Omlandia. Denk om elkaar en blijf gezond. Tot snel!

  Namens het bestuur wens ik iedereen hele fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar!

   

  Sven Gout
  Voorzitter VV Omlandia