• Wij zijn blij dat de Tweede Kamer en het kabinet hebben geluisterd naar de bezwaren vanuit de amateursport. Met deze uitkomst is voor vv Omlandia een werkelijk onmogelijke situatie voorkomen. Het eerdere plan, het tonen van een Corona Toegangsbewijs (CTB) door sporters en publiek van 18 jaar en ouder ook voor de buitensport, was praktisch niet uitvoerbaar.

    Voor het veldvoetbal blijft het sporten in elk geval voor iedereen toegankelijk. Dat is goed nieuws aangezien sporten een positieve invloed heeft op de gezondheid en dus ook de gezondheidszorg. Ook heeft deze wijziging een positieve invloed op de sociale aspecten van verenigingsleven. Iedereen kan elkaar nog blijven ontmoeten. Maar gelijker tijd vragen de nieuwe maatregelen weer ontzettend veel van het aanpassingsvermogen van de vrijwilligers, de voetballers en het publiek.

    Voor de buitensport geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras een CTB getoond moet worden.

    Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor spelers en bijvoorbeeld ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.


    Wij willen iedereen vragen om zelf je verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het kunnen betreden van binnenruimtes en specifiek het betreden van de kleedkamer en maak het de vrijwilligers van de club niet onnodig moeilijk dan het al is. Het gedrag van onze sporters/publiek wordt medebepalend voor mogelijke toekomstige maatregelen van de overheid.

    Namens het Bestuur