Contributie

Seizoen 2019-202

Er zijn een paar wijzigingen t.o.v. het vorig seizoen. De inning gaat enigszins veranderen, en verder is de berekening van de contributie simpeler en overzichtelijker gemaakt voor iedereen.

  • De was- en kledingvergoeding ad EUR 39 (van toepassing voor alle veldspelers vanaf 6 jaar) wordt niet meer afzonderlijk vastgelegd, maar opgenomen in het basisbedrag.
  • De korting voor inning via automatische incasso ad EUR 2 wordt eveneens in het basisbedrag verdisconteerd op basis van inning in 3 termijnen.
  • De vrijwilligerskorting wordt afzonderlijk uitbetaald en dus losgekoppeld van de contributie.
  • De contributie per lid en openstaand bedrag wordt via een te downloaden KNBN-app straks voor elk lid inzichtelijker. De ledenadministrateur, Richard Brondijk, neemt deze taak straks op zich.
  • De basis-contributie is niet verhoogd ! Natuurlijk wel voor de jeugdspelers, die in een andere categorie terecht komen.
  • In principe is betaling middels automatische incasso vanaf volgend seizoen verplicht om een en ander op succesvolle wijze mogelijk te maken.
  • Ter kennisgeving: peildatum voor de bepaling van de categorie is de leeftijd op 1-8-2019.

Hieronder de tarieven voor het volgend seizoen.