• Iets later dan de bedoeling was, maar in de eerste week van februari zal de derde termijn van de contributie worden geïncasseerd. Alle leden zouden per email hiervoor weer een factuur ontvangen hebben van ledenadministrateur Richard Brondijk.

  Rode en gele kaarten worden automatisch m.i.v. dit seizoen aan de incasso toegevoegd. Niet geïncasseerde termijnen worden bij de incasso opgeteld.

  Storneringen en onvoldoende saldo leveren administratief een hoop rompslomp op. Zorg s.v.p. voor voldoende saldo op uw rekening. Bent u het oneens met de incasso, meldt dit ook graag met onderbouwing aan ondergetekende.

  Nogmaals wijs ik er op dat wijzigingen via de ledenadministratie (website Omlandia / email) dienen te lopen.
  Emailadres: ledenadministratie@vvomlandia.nl

  De 4e termijn staat voor eind maart 2021 op de agenda.

  PM Omlandia, Klaas Dijkhuizen