• Opzeggen

  Leden die, om welke reden dan ook, hun lidmaatschap willen beëindigen, dienen dit voor 15 mei a.s. via de site kenbaar te maken.

  Voor een verzoek tot overschrijving hanteren wij de volgende procedure:

  Overschrijving naar v.v. Omlandia

  1. 1. Vul dan het aanmeldformulier in op de site van v.v.Omlandia (zie ledenadministratie) en geef hierop aan dat je overschrijving aanvraagt.
  2. De ledenadministratie van v.v. Omlandia regelt dan de overschrijving met je oude club.

  Let op een overschrijvingsverzoek kan tot 15 juni worden ingediend bij de KNVB

  Overschrijving naar een nieuwe vereniging

  1. Geef bij je nieuwe club aan dat je overschrijving aanvraagt, je nieuwe club gaat dan digitaal het verzoek indienen bij vv Omlandia.
  2. Omlandia controleert of er nog financiële verplichtigingen zijn (contributie/boetes) en zal je overschrijving accorderen.
  3. Je nieuwe club brengt je op de hoogte wanneer de overschrijving is goed gekeurd.


  Leden die zich niet tijdig afmelden, dienen er rekening mee te houden dat ze toch contributie verschuldigd zijn voor het nieuwe seizoen.

  Met vriendelijke groet,

  Richard Brondijk
  Ledenadministratie v.v. Omlandia