• Via deze weg wil het bestuur laten weten dat om moverende redenen de Algemene Ledenvergadering (ALV) helaas niet maandag aanstaande, 23 augustus 2021, zal worden gehouden, maar zal worden verplaatst naar maandag 4 oktober 2021 om 19.30 uur.

  Zoals het zich nu laat aanzien, kan deze dan gewoon worden gehouden in onze Kantine.

  De Agenda voor de ALV treft u bijgaand. De overige stukken zullen voortijdig worden gepubliceerd op onze site.

  Klik hier voor de agenda.

  Excuses voor het verlaten tijdstip van vermelden. Wij hopen u allen maandag 4 oktober te treffen in onze kantine

   

  Bestuur v.v. Omlandia