Aanmelden als lid

Naar aanleiding van de aanmelding zal er contact opgenomen worden door een coördinator, hij/zij neemt met je door wat de volgende stappen zullen zijn en in welk elftal er gevoetbald of getraind kan worden.
Er geldt een proefperiode van 1 maand indien je binnen een maand na aanmelding je weer afmeld zal er geen contributie in rekening gebracht worden.

Het aanmelden als lid is niet vrijblijvend wij kennen de verplichting voor de ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en voor spelers van 18 jaar en ouder om tevens vrijwilliger te zijn bij de vereniging.

Indien nieuwe lid jonger is dan 18 jaar dan ook graag de contactgegevens van de ouder(-s)/verzorger(-s) invullen a.u.b.

Gegevens nieuw lid

Voornaam (verplicht)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Mobielnummer

E-mailadres (verplicht)

Geslacht (verplicht)
ManVrouw

Geboortedatum (verplicht)

Eerder gevoetbald bij een vereniging? (verplicht)

Zo ja, bij welke vereniging?

Contactpersoon

Indien het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar dan graag onderstaande contactgegevens van de ouder/verzorger invullen.

Contactpersoon

Telefoonnumer

E-mailadres

Vrijwilligers

Ook v.v. Omlandia kan niet zonder vrijwilligers. Onze vrijwilligers maken het mogelijk dat elk lid elke week weer kan trainen en wedstrijden kan spelen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Voor iedereen is er wel iets om te doen. Dit hoeft niet een structurele taak te zijn, ook incidenteel zijn er leuke vrijwilligerstaken.

Voorkeur voor vrijwilligerstaak
Spelleider / Scheidsrechter - 2 tot 3 keer per jaarSchoonmaken gebouw - op een ochtend van 9.00 tot 11.00 uurBestuurslid - bepalen van beleidVoetbalcommissielid - bepalen van beleid binnen jeugd of seniorenActiviteitencommissie - meehelpen bij een activiteitPR-commissie - Onderhouden en zoeken van sponsorenTrainer / Leider - van uw kind of een ander teamMeehelpen klussendag - 2x per jaar allerlei klussen doenLid Commissie Voetbalzaken - wordt coördinator, wedstrijdsecretaris of scheidsrechterscoördinatorLid kantinecommissie - Help mee de kantine draaiende te houdenGastheer of -vrouw - ontvang de mensen van uitspelende verenigingenKantinedienst - 2 of 3x per jaar op zaterdagochtendGeen voorkeur

Privacy

V.v. Omlandia vindt de privacy van haar leden erg belangrijk. Vanwege de nieuwe Privacywet heeft v.v. Omlandia een privacyverklaring opgesteld. Hierin staat beschreven welke gegevens wij verwerken. Welke gegevens wij bewaren. Hoe lang we dit doen. En hoe wij omgaan met foto’s. Je vindt de privacyverklaring hier.

Je hebt altijd het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Stuur dit verzoek naar: privacy@www.vvomlandia.nl

Ik verklaar hierbij dat ik de privacyverklaring heb gelezen en hiermee akkoord ga:

Machtiging automatisch incasso

De inning van de contributie gebeurt via automatische incasso. Voor jeugdleden dienen de ouders/verzorgers akkoord te geven voor deze machtiging. De machtiging is geldig tot een schriftelijke opzegging.

Ik machtig hierbij v.v. Omlandia voor de inning van de contributie via automatische incasso:
Naam rekeninghouder (verplicht)

IBAN rekeningnummer (verplicht)

IBAN rekeningnummer (verplicht)

Aanvullende informatie

Bescherming persoonsgegevens
Deze website is extra beveiligd ter bescherming van uw persoonsgegevens.
U gaat ermee akkoord dat v.v. Omlandia uw persoonsgegevens verwerkt voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft.

Ik ga akkoord